Diarienummer KS-0494/2017
Titel Detaljplan för bostäder, vårdboende och centrum inom fastigheten PENNINGGRÄSET 2 och del av Sundbyberg 2:39 vid Örsvängen i Ör
Startdatum 2017-06-12
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Idékoncept från XX avseende stadsutvecklingsprojekt Ör, inkom 15 mars 2017 2017-06-12 Upprättat
Planbesked för bostäder, vårdboende och centrum inom fastigheten PENNINGGRÄSET 2 och del av Sundbyberg 2:39 vid Örsvängen i stadsdelen Ör 2017-06-12 Utgående Visa fil
1, 2
Orienteringsfigur från kvalitetsprogram för Ör, 2016-12-05 2017-06-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 26 juni 2017 - Planbesked för bostäder, vårdboende och centrum inom fastigheten PENNINGGRÄSET 2 och del av Sundbyberg 2:39 vid Örsvängen i stadsdelen Ör 2017-06-29 Upprättat Visa dokumentet
Länsstyrelsens yttrande på behovsbedömning av MKB 2018-03-14 Inkommande Visa dokumentet