Diarienummer KS-0493/2016
Titel Medborgarförslag - Farthinder på Oxenstiernas allé i närheten av dess anslutning till Enköpingsvägen
Startdatum 2016-09-28
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-17
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-09-28 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Farthinder på Oxenstiernas allé i närheten av dess anslutning till Enköpingsvägen 2016-09-28 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Farthinder på Oxenstiernas allé i närheten av dess anslutning till Enköpingsvägen 2016-10-07 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2016 - Medborgarförslag - Farthinder på Oxenstiernas allé i närheten av dess anslutning till Enköpingsvägen 2016-11-01 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslaget till stadsmiljö- och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2016-11-07 Utgående Visa dokumentet
Beslutsunderlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Medborgarförslag - Farthinder på Oxenstiernas allé i närheten av dess anslutning till Enköpingsvägen 2017-06-09 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Medborgarförslag - Farthinder på Oxenstiernas allé i närheten av dess anslutning till Enköpingsvägen 2017-06-28 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Medborgarförslag - Farthinder på Oxenstiernas allé i närheten av dess anslutning till 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Expediering för kännedom till stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-10-05 Utgående Visa fil
1, 2