Diarienummer KS-0491/2017
Titel Detaljplan för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten RINGAREN 10, Humblegatan/Albygatan i Lilla Alby, Sundbyberg
Startdatum 2017-06-12
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om planbesked för detaljplan för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Ringaren 10, Humblegatan/Albygatan i Lilla Alby, Sundbyberg 2017-06-08 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Angående komplettering av ansökan för Ringaren 10 2017-06-27 Utgående PUL
Fullmakt angående komplettering av ansökan för Ringaren 10 2017-10-11 Inkommande Visa fil
1, 2
Generalfullmakt för att förvalta och företräda i ärendet rörande fastigheten Ringaren 10 2017-10-16 Inkommande Visa dokumentet
Information om planbesked för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten RINGAREN 10, Humblegatan/Albygatan i Lilla Alby, Sundbyberg 2017-12-05 Utgående
Stadsledningskontorets bedömning inför planbesked för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten RINGAREN 10, Humblegatan/Albygatan i Lilla Alby, Sundbyberg 2017-12-05 Upprättat Visa dokumentet
Planbesked för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten RINGAREN 10, Humblegatan/Albygatan i Lilla Alby, Sundbyberg 2017-12-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Angående frågor inför planbesked 2018-01-22 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 22 januari 2018 - Detaljplan för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten RINGAREN 10, Humblegatan/Albygatan i Lilla Alby, Sundbyberg 2018-01-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari 2018 - Planbesked för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten RINGAREN 10, Humblegatan/Albygatan i Lilla Alby, Sundbyberg 2018-02-06 Upprättat Visa dokumentet
Underrättelse om planbesked för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten RINGAREN 10, Humblegatan/Albygatan i Lilla Alby, Sundbyberg 2018-02-09 Utgående Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om planbesked för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Ringaren 10, Humblegatan/Albygatan 2018-02-09 Utgående Visa dokumentet