Diarienummer KS-0491/2016
Titel Medborgarförslag - Det saknas tillräckliga möjligheter för spontanidrott för boende i alla åldrar i Stora Ursvik.
Startdatum 2016-09-27
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-19
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument