Diarienummer KS-0488/2017
Titel Överlåtelse av del av Sundbyberg 2:26 i stadsdelen Rissne till dotterdotterbolag inom Lokalfastigheter i Sundbyberg AB.
Startdatum 2017-06-09
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Överlåtelse av del av Sundbyberg 2:26 i stadsdelen Rissne till dotterdotterbolag inom Lokalfastigheter i Sundbyberg AB. 2017-06-09 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från Sundbybergs stadshus AB:s sammanträde 14 juni 2017 - Överlåtelse av del av Sundbyberg 2:26 i stadsdelen Rissne till dotterdotterbolag inom Lokalfastigheter i Sundbyberg AB 2017-06-15 Inkommande Visa fil
1, 2
Vänsterpartiets skrivelse den 26 juni 2017 2017-06-26 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 26 juni 2017 - Överlåtelse av del av Sundbyberg 2:26 i stadsdelen Rissne till dotterdotterbolag inom Lokalfastigheter i Sundbyberg AB. 2017-06-29 Upprättat Visa fil
1, 2
Expediering - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 26 juni 2017 - Överlåtelse av del av Sundbyberg 2:26 i stadsdelen Rissne till dotterdotterbolag inom Lokalfastigheter i Sundbyberg AB. 2017-07-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3