Diarienummer KS-0480/2017
Titel Yttrande i mål 12050-17 om laglighetsprövning enligt kommunallagen av fullmäktiges beslut 24 april 2017 om Sundbybergs stads ställningstagande till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s försäljning av fastigheterna Muraren 9 & Basaren 1 i Sundbyberg centrum
Startdatum 2017-06-07
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Yttrande i mål 12050-17 om laglighetsprövning enligt kommunallagen av fullmäktiges beslut 24 april 2017 om Sundbybergs stads ställningstagande till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s försäljning av fastigheterna Muraren 9 & Basaren 1 i Sundbyberg centrum 2017-07-06 Utgående Visa fil
1, 2
Föreläggande i mål 12050-17 om laglighetsprövning enligt kommunallagen av fullmäktiges beslut 24 april 2017 om Sundbybergs stads ställningstagande till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s försäljning av fastigheterna Muraren 9 & Basaren 1 2017-07-05 Inkommande PUL
Begäran om anstånd för yttrande i mål 12050-17 / Avdelning 33 2017-07-06 Utgående Visa dokumentet
Beslut om anstånd för yttrande i mål 12050-17 / Avdelning 33 2017-07-10 Inkommande Visa dokumentet
Yttrande i mål 12050-17 om laglighetsprövning enligt kommunallagen av fullmäktiges beslut 24 april 2017 om Sundbybergs stads ställningstagande till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s försäljning av fastigheterna Muraren 9 & Basaren 1 i Sundbyberg centrum 2017-08-11 Upprättat Visa dokumentet
Undertecknat yttrande i mål 12050-17 2017-08-22 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Sundbybergs stads yttrande i mål 12050-17 2017-08-22 Utgående Visa fil
1, 2
Vänsterpartiets skrivelse den 21 augusti 2017 2017-08-23 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 21 augusti 2017 - Yttrande i mål 12050-17 om laglighetsprövning enligt kommunallagen av fullmäktiges beslut 24 april 2017 om Sundbybergs stads ställningstagande till Lokalfastigheter i Sundbyberg 2017-08-23 Upprättat Visa dokumentet
Föreläggande i mål 12050-17 om laglighetsprövning enligt kommunallagen av fullmäktiges beslut 24 april 2017 om Sundbybergs stads ställningstagande till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s försäljning av fastigheterna Muraren 9 & Basaren 1 2017-11-13 Inkommande PUL
Yttrande i mål 12050-17 om laglighetsprövning enligt kommunallagen av fullmäktiges beslut 24 april 2017 om Sundbybergs stads ställningstagande till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s försäljning av fastigheterna Muraren 9 o Basaren 1 i Sundbyberg centrum 2017-11-13 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande i mål 12050-17 om laglighetsprövning enligt kommunallagen av fullmäktiges beslut 24 april 2017 om Sundbybergs stads ställningstagande till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s försäljning av fastigheterna Muraren 9 & Basaren 1 i Sundbyberg centrum 2017-11-22 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Socialdemokraternas skrivelse den 27 november 2017 2017-11-27 Inkommande Visa dokumentet
Sverigedemokraternas skrivelse den 27 november 2017 2017-11-27 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 27 november 2017 - Yttrande i mål 12050-17 om laglighetsprövning enligt kommunallagen av fullmäktiges beslut 24 april 2017 om Sundbybergs stads ställningstagande till Lokalfastigheter i Sundbyber 2017-11-28 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Sundbybergs stads yttrande i mål 12050-17 2017-12-06 Utgående Visa fil
1, 2
Mottagningsbevis 2017-12-06 Inkommande Visa dokumentet
Förvaltningsrättens avgörande i mål 12050-17 om laglighetsprövning enligt kommunallagen av fullmäktiges beslut 24 april 2017 om Sundbybergs stads ställningstagande till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s försäljning a 2018-04-23 Inkommande PUL