Diarienummer KS-0479/2016
Titel Detaljplan för rivning och nybyggnation på fastigheten HJORTRONET 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik
Startdatum 2016-09-21
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om planbesked för rivning och nybyggnation på fastigheten HJORTRONET 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik 2016-09-19 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Bekräftelse av mottagen ansökan om planbesked för ändring av detaljplan för fastigheten HJORTRONET 2, Ursviksvägen 119, Sundbybergs stad 2016-09-21 Utgående Visa dokumentet
Planbesked för rivning och nybyggnation på fastigheten HJORTRONET 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik 2016-09-21 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Stadsledningskontorets bedömning inför planbesked för rivning och nybyggnation på fastigheten HJORTRONET 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik 2016-09-21 Upprättat Visa dokumentet
Information inför planbesked gällande rivning och nybyggnation på fastigheten HJORTRONET 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik 2016-09-21 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 17 oktober 2016 - Detaljplan för rivning och nybyggnation på fastigheten HJORTRONET 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik 2016-10-17 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 7 november 2016 2016-11-09 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 7 november 2016 - Planbesked för rivning och nybyggnation på fastigheten HJORTRONET 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik 2016-11-09 Upprättat Visa dokumentet
Underrättelse om planbesked för rivning och nybyggnation på fastigheten HJORTRONET 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik 2016-12-04 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Expediering av underrättelse om planbesked för rivning och nybyggnation på fastigheten HJORTRONET 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik 2016-12-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Planavtal för Hjortronet 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik 2017-01-25 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av planavtal 2017-01-25 Utgående
Planbeskrivning - samråd 2017-01-27 Upprättat Visa dokumentet
Detaljplan för rivning och nybyggnation på fastigheten HJORTRONET 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik - beslut om samråd 2017-03-06 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslagsunderlag med solstudie och grönytefaktor - samrådshandling 2017-03-16 Inkommande Visa dokumentet
Plankarta - samrådshandling 2017-03-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 20 april 2017 - Detaljplan för rivning och nybyggnation på fastigheten HJORTRONET 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik - beslut om samråd 2017-04-24 Upprättat Visa dokumentet
Fastighetsförteckning Hjortronet 2 2017-06-15 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Expediering av underrättelse om samråd per post, enligt sändlista för detaljplan för rivning och nybyggnation på fastigheten HJORTRONET 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik 2017-07-03 Utgående PUL
Expediering av underrättelse om samråd per e-post enligt sändlista för Detaljplan för rivning och nybyggnation på fastigheten HJORTRONET 2, Ursviksvägen, Lilla Ursvik 2017-07-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
S1. Samrådsyttrande från Swedavia AB 2017-07-12 Inkommande Visa fil
1, 2
S2. Samrådsyttrande från Norrenergi AB 2017-07-20 Inkommande Visa fil
1, 2
S3. Samrådsyttrande från SLL Trafikförvaltningen 2017-07-20 Inkommande Visa fil
1, 2
S4. Samrådsyttrande från Trafikverket 2017-07-24 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S5. Samrådsyttrande från Lantmäteriet 2017-07-25 Inkommande Visa fil
1, 2
S6. Samrådsyttrande från Vattenfall Eldistribution AB 2017-08-07 Inkommande Visa fil
1, 2
S7. Samrådsyttrande från Polisen 2017-08-07 Inkommande Visa dokumentet
S8. Samrådsyttrande från Länsstyrelsen 2017-08-14 Inkommande Visa dokumentet
S9. Samrådsyttrande från Ellevio AB 2017-08-15 Inkommande Visa fil
1, 2
S10. Samrådsyttrande från grundskole- och gymnasienämnden 2017-08-17 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S11. Samrådsyttrande (beslutsunderlag) från byggnads- och tillståndsnämnden 2017-08-18 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S12. Samrådsyttrande (beslutsunderlag) från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-08-18 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S13. Samrådsyttrande från Storstockholms brandförsvar 2017-08-22 Inkommande Visa dokumentet
S14. Samrådsyttrande från Hyresgästföreningen i Sundbyberg 2017-08-30 Inkommande Visa dokumentet
S15. Samrådsyttrande från Svenska Kraftnät 2017-08-30 Inkommande Visa fil
1, 2
S16. Samrådsyttrande från Sundbyberg Avfall och Vatten AB 2017-08-30 Inkommande Visa fil
1, 2
S17. Samrådsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S18. Samrådsyttrande från Förskolenämnden 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S19. Samrådsyttrande (beslutsunderlag) från kultur- och fritidsnämnden 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2
S20. Samrådsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S21. Samrådsyttrande från Skanova 2017-09-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S22. Samrådsyttrande från Luftfartsverket 2017-09-02 Inkommande Visa fil
1, 2
S23. Samrådsyttrande från kultur- och fritidsnämnden 2017-09-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Kompletterande underlag från byggaktören 2018-01-29 Inkommande Visa dokumentet
Markprover och ny grönytefaktor 2018-04-13 Inkommande Visa fil
1, 2
Fastighetsförteckning - granskningshandling 2018-04-18 Inkommande PUL