Diarienummer KS-0478/2017
Titel Remiss från Stockholms läns landsting - Underrättelse om granskning av järnvägsplanehandlingar för utbyggnaden av tunnelbanan till Arenastaden
Startdatum 2017-06-05
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-13
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss från Stockholms läns landsting - Underrättelse om granskning av järnvägsplanehandlingar för utbyggnaden av tunnelbanan till Arenastaden 2017-06-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Begäran om anstånd 2017-06-05 Utgående Visa dokumentet
Svar på remiss – Inbjudan från Stockholms läns landsting till granskning av järnvägsplanehandlingar för utbyggnaden av tunnelbanan till Arenastaden 2017-06-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Svar på begäran om anstånd 2017-06-12 Inkommande Visa dokumentet
Förslag till svar på remiss - Granskning av järnvägsplanehandlingar för utbyggnaden av tunnelbanan till Arenastaden 2017-06-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 26 juni 2017 - Svar på remiss – Inbjudan från Stockholms läns landsting till granskning av järnvägsplanehandlingar för utbyggnaden av tunnelbanan till Arenastaden 2017-06-29 Upprättat Visa fil
1, 2
Expediering av Sundbybergs stad svar på remiss - Dnr: FUT 2017-0146 2017-06-29 Utgående Visa fil
1, 2