Diarienummer KS-0477/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Finansdepartementet att lämna synpunkter på Departementspromemorian Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län (Ds 2017:20)
Startdatum 2017-06-05
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-16
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Finansdepartementet att lämna synpunkter på Departementspromemorian Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län (Ds 2017:20) 2017-06-05 Inkommande Visa fil
1, 2
Svar på remiss - Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län 2017-06-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Finansdepartementet att lämna synpunkter på departementspromemorian Ds 2017:20 Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län 2017-08-04 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2017 - Svar på remiss - Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län 2017-09-13 Upprättat Visa dokumentet
Undertecknat svar på remiss - Inbjudan från Finansdepartementet att lämna synpunkter på departementspromemorian Ds 2017:20 Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län 2017-09-15 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Sundbyberg stads svar på remiss - Ert dnr Fi2017/02298/SFÖ 2017-09-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3