Diarienummer KS-0474/2013
Titel Motion - Gör skyndsamt Kymlinge till ett statligt naturreservat! Väckt av Stellan Bojerud (SD)
Startdatum 2013-09-30
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-08
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Motion - Gör skyndsamt Kymlinge till ett statligt naturreservat! Väckt av Stellan Bojerud (SD) 2013-09-30 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2013 - Motion - Gör skyndsamt Kymlinge till ett statligt naturreservat! Väckt av Stellan Bojerud (SD) 2013-10-08 Upprättat Visa dokumentet
Remiss till stadsbyggnads- och miljönämnden för svar senast den 12 november 2013 2013-10-09 Utgående Visa fil
1, 2
Svar på motion - Gör skyndsamt Kymlinge till ett statligt naturreservat! Väckt av Stellan Bojerud (SD) 2013-10-09 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Stadsbyggnads- och miljönämndens underlag till sammanträdet den 11 november 2013 om motion - Gör skyndsamt Kymlinge till ett statligt naturreservat! Väckt av Stellan Bojerud (SD) 2013-10-30 Inkommande Visa dokumentet
Stadsbyggnads- och miljönämndens beslut vid sammanträdet den 17 november 2014 om motion - Gör skyndsamt Kymlinge till ett statligt naturreservat! Väckt av Stellan Bojerud (SD) 2014-11-07 Inkommande Visa dokumentet
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion - Gör skyndsamt Kymlinge till ett statligt naturreservat! Väckt av Stellan Bojerud (SD) 2015-06-09 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 - Svar på motion - Gör skyndsamt Kymlinge till ett statligt naturreservat! Väckt av Stellan Bojerud (SD) 2017-02-07 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 - Svar på motion - Gör skyndsamt Kymlinge till ett statligt naturreservat! Väckt av Stellan Bojerud (SD) 2017-02-10 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Svar på motion - Gör skyndsamt Kymlinge till ett statligt naturreservat! Väckt av Stellan Bojerud (SD) 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Svar på motion - Gör skyndsamt Kymlinge till ett statligt naturreservat! Väckt av Stellan Bojerud (SD) 2017-02-27 Utgående Visa fil
1, 2