Diarienummer KS-0473/2016
Titel Medborgarförslag - Minskad olycksrisk i korsningen Duvkullavägen - Ekovägen.
Startdatum 2016-09-19
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-05
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-09-19 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Minskad olycksrisk i korsningen Duvkullavägen - Ekovägen. 2016-09-19 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2016 - Medborgarförslag - Minskad olycksrisk i korsningen Duvkullavägen - Ekovägen. 2016-11-01 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslaget till stadsmiljö- och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2016-11-07 Utgående Visa dokumentet
Beslutsunderlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Medborgarförslag - Minskad olycksrisk i korsningen Duvkullavägen - Ekovägen 2017-05-12 Inkommande Visa fil
1, 2
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid sammanträdet den 23 maj 2017 - Medborgarförslag - Minskad olycksrisk i korsningen Duvkullavägen - Ekovägen 2017-05-30 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017, § 276 - Medborgarförslag - Minskad olycksrisk i korsningen Duvkullavägen - Ekovägen. 2017-06-30 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017, § 276 - Medborgarförslag - Minskad olycksrisk i korsningen Duvkullavägen - Ekovägen. 2017-07-03 Utgående Visa fil
1, 2