Diarienummer KS-0472/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Sollentuna kommun till samråd om avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning av Sollentuna kommuns översiktsplan
Startdatum 2017-06-01
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-05
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Sollentuna kommun till samråd om avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning av Sollentuna kommuns översiktsplan 2017-06-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Begäran om anstånd - Samråd angående avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning av Sollentuna kommuns översiktsplan 2017-06-01 Utgående Visa dokumentet
Svar på remiss - Inbjudan från Sollentuna kommun till samråd om avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning av Sollentuna kommuns översiktsplan 2017-06-01 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Svar på begäran om anstånd - Samråd angående avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning av Sollentuna kommuns översiktsplan 2017-06-02 Inkommande Visa dokumentet
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Sollentuna kommun till samråd om avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning av Sollentuna kommuns översiktsplan 2017-06-12 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 26 juni 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Sollentuna kommun till samråd om avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning av Sollentuna kommuns översiktsplan 2017-06-29 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Sundbybergs stads svar på remiss - samråd ÖP 2017-06-29 Utgående Visa fil
1, 2