Diarienummer KS-0472/2016
Titel Medborgarförslag - Förbättra integrationen genom möte mellan ungdomar från olika samhällsklasser
Startdatum 2016-09-19
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-16
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-09-19 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Förbättra integrationen genom möte mellan ungdomar från olika samhällsklasser 2016-09-19 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2016 - Medborgarförslag - Förbättra integrationen genom möte mellan ungdomar från olika samhällsklasser 2016-11-01 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslaget till stadsmiljö- och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2016-11-07 Utgående Visa dokumentet
Beslutsunderlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde 19 september - Medborgarförslag - Förbättra integrationen genom möte mellan ungdomar från olika samhällsklasser 2017-09-08 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 19 september 2017 - Medborgarförslag - Förbättra integrationen genom möte mellan ungdomar från olika samhällsklasser 2017-09-22 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 19 september 2017 - Medborgarförslag - Förbättra integrationen genom möte mellan ungdomar från olika s 2017-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 546 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 546 2018-01-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3