Diarienummer KS-0469/2017
Titel Remiss från Solna stad - Naturreservat kring Råstasjön - föreskrifter och skötselplan för samråd
Startdatum 2017-05-31
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-21
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss från Solna stad - Naturreservat kring Råstasjön - föreskrifter och skötselplan för samråd 2017-05-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Fråga om anstånd 2017-05-31 Utgående Visa dokumentet
Svar på fråga om anstånd 2017-06-01 Inkommande Visa dokumentet
Remittering till stadsmiljö- och tekniska nämnden av remiss från Solna stad - Naturreservat kring Råstasjön - föreskrifter och skötselplan för samråd 2017-06-01 Utgående Visa dokumentet
Remittering till byggnads- och tillståndsnämnden av remiss från Solna stad - Naturreservat kring Råstasjön - föreskrifter och skötselplan för samråd 2017-06-01 Utgående Visa dokumentet
Svar på remiss - Inbjudan från Solna stad att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter och skötselplan för naturreservat kring Råstasjön 2017-06-01 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Solna stad att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter och skötselplan för naturreservat kring Råstasjön 2017-08-17 Upprättat Visa dokumentet
Byggnads- och tillståndsnämndens beslutsunderlag inför sammanträde den 28 augusti 2017 - Yttrande över remiss - Solna stads - Naturreservat kring Råstasjön - föreskrifter och skötselplan för samråd 2017-08-18 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslutsunderlag inför sammanträde den 29 augusti 2017 - Yttrande över remiss - Remiss från Solna stad - Naturreservat kring Råstasjön - föreskrifter och skötselplan för samråd 2017-08-18 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 28 augusti 2017 - Yttrande över remiss - Solna stads - Naturreservat kring Råstasjön - föreskrifter och skötselplan för samråd 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2
Yttrande över remiss och protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 29 augusti 2017 - Remiss från Solna stad - Naturreservat kring Råstasjön - föreskrifter och skötselplan för samråd 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2
Socialdemokraternas skrivelse den 11 september 2017 2017-09-13 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Solna stad att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter och skötselplan för naturreservat kring Råstasjön 2017-09-13 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Sundbybergs stads svar på remiss 2017-09-13 Utgående Visa fil
1, 2
Svar på remiss - Inbjudan från Solna stad att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter och skötselplan för naturreservat kring Råstasjön 2017-09-13 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Sundbybergs stads svar på remiss dnr: KS/2014:213 2017-09-14 Utgående Visa fil
1, 2
Undertecknat svar på remiss 2017-09-13 Utgående Visa dokumentet