Diarienummer KS-0468/2017
Titel Interpellation - Landsvägen laglöst land? Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Ulf Landström (SD)
Startdatum 2017-05-30
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-17
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument