Diarienummer KS-0468/2016
Titel Medborgarförslag - Bygg ut utegymmet vid Lötsjön
Startdatum 2016-09-13
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-15
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-09-13 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Bygg ut utegymmet vid Lötsjön 2016-09-13 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2016 - Medborgarförslag - Bygg ut utegymmet vid Lötsjön 2016-11-01 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslaget till stadsmiljö och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2016-11-07 Utgående Visa dokumentet
Beslutsunderlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde 19 september - Medborgarförslag - Bygg ut utegymmet vid Lötsjön 2017-09-08 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 19 september 2017 - Medborgarförslag - Bygg ut utegymmet vid Lötsjön 2017-09-22 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 19 september 2017 - Medborgarförslag - Bygg ut utegymmet vid Lötsjön 2017-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 545 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 545 2018-01-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3