Diarienummer KS-0466/2017
Titel Interpellation - Varför får inte politiska partier hyra Allaktivitetshuset. Ställd till kultur- och fritidsnämndens ordförande av Gary Aelius (SD)
Startdatum 2017-05-30
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-05
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument