Diarienummer KS-0465/2017
Titel Interpellation - Vi måste vända den negativa trenden i skolresultaten. Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande av Markus Jönsson (S)
Startdatum 2017-05-30
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-05
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument