Diarienummer KS-0464/2017
Titel Motion - Sänk trösklarna för förstahandskontrakt. Väckt av Jesper Wiklund (V)
Startdatum 2017-05-30
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument