Diarienummer KS-0463/2017
Titel Motion - Återupprätta det kommunala självbestämmandet! Väckt av Gary Aelius (SD)
Startdatum 2017-05-29
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument