Diarienummer KS-0462/2017
Titel Motion - Demokratin fungerar inte i Sundbyberg. Väckt av Gary Aelius (SD)
Startdatum 2017-05-29
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument