Diarienummer KS-0461/2017
Titel Kommunfullmäktiges valärenden till överförmyndarnämnden 2017
Startdatum 2017-05-29
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
avsäga nämndeuppdrag 2017-05-26 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till överförmyndarnämnden 2017 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av KS-0461/2017-3 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till överförmyndarnämnden 2017 2017-06-07 Utgående Visa fil
1, 2