Diarienummer KS-0461/2016
Titel Medborgarförslag - Skateboardpark i betong
Startdatum 2016-09-09
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-04-19
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-09-09 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Skateboardpark i betong 2016-09-09 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2016 - Medborgarförslag - Skateboardpark i betong 2016-10-03 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2016 - Medborgarförslag - Skateboardpark i betong 2016-10-07 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 december 2016 - Svar på medborgarförslag - Skateboardpark i betong 2016-12-20 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 december 2016 - Svar på medborgarförslag - Skateboardpark i betong 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av beslut från Kommunfullmäktige 2017-02-27 Utgående Visa fil
1, 2