Diarienummer KS-0459/2016
Titel Medborgarförslag - Mycket farlig och osäker busshållplats utanför Ursviksskolan.
Startdatum 2016-09-08
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-17
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-09-08 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Mycket farlig och osäker busshållplats utanför Ursviksskolan. 2016-09-08 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2016 - Medborgarförslag - Mycket farlig och osäker busshållplats utanför Ursviksskolan. 2016-10-03 Upprättat Visa dokumentet
Expediering medborgarförslag - Mycket farlig och osäker busshållplats utanför Ursviksskolan 2016-10-06 Utgående Visa dokumentet
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslutsunderlag till sammanträdet den 21 mars 2017 - Medborgarförslag - Mycket farlig och osäker busshållplats utanför Ursviksskolan 2017-03-10 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 mars 2017 - Medborgarförslag - Mycket farlig och osäker busshållplats utanför Ursviksskolan. 2017-03-28 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 mars 2017 - Medborgarförslag - Mycket farlig och osäker busshållplats utanför Ursviksskolan. 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Medborgarförslag - Mycket farlig och osäker busshållplats utanför Ursviksskolan 2017-05-03 Utgående Visa fil
1, 2