Diarienummer KS-0457/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Vattenmyndigheterna till samråd om behovsbedömning och avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning av förslag till åtgärdsprogram 2018-2021
Startdatum 2017-05-26
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-05
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Vattenmyndigheterna till samråd om behovsbedömning och avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning av förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 2017-05-24 Inkommande Visa fil
1, 2
Fråga om anstånd 2017-05-29 Utgående Visa dokumentet
Begäran om underlag - Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Västernorrland till samråd om behovsbedömning och förslag på avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning 2017-05-29 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Tjänstemannaunderlag från stadsmiljö- och serviceförvaltningen 2017-05-30 Inkommande Visa fil
1, 2
Svar på remiss - Inbjudan från Vattenmyndigheterna till samråd om behovsbedömning och avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning av förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 2017-06-01 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Vattenmyndigheterna till samråd om behovsbedömning och avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning av förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 2017-06-07 Upprättat Visa dokumentet
Svar på begäran om anstånd 2017-06-12 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 26 juni 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Vattenmyndigheterna till samråd om behovsbedömning och avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning av förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 2017-06-29 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Sundbybergs stads svar på remiss - Inbjudan från Vattenmyndigheterna till samråd om behovsbedömning och avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning av förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 2017-06-29 Utgående Visa fil
1, 2