Diarienummer KS-0455/2016
Titel Markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad och Oscar Properties Förvaltning AB för del av Sundbyberg 2:17 vid Rosengatan/Tulegatan
Startdatum 2016-09-07
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-25
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad och Oscar Properties Förvaltning AB för del av Sundbyberg 2:17 vid Rosengatan/Tulegatan 2016-12-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Information om markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad och Oscar Properties AB för del av Sundbyberg 2:17 vid Rosengatan/Tulegatan 2016-12-20 Utgående
Markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad och Oscar Properties Förvaltning AB för del av Sundbyberg 2:17 vid Rosengatan/Tulegatan 2017-02-09 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 13 februari 2017 - Markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad och Oscar Properties Förvaltning AB för del av Sundbyberg 2:17 vid Rosengatan/Tulegatan 2017-02-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad och Oscar Properties Förvaltning AB för del av Sundbyberg 2:17 vid Rosengatan/Tulegatan 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad och Oscar Properties Förvaltning AB för del av Sundbyberg 2:17 vid Rosengatan/Tulegatan 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Underskrivet markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad och Oscar Properties Förvaltning AB för del av Sundbyberg 2:17 vid Rosengatan/Tulegatan 2017-09-25 Inkommande Visa fil
1, 2
Expediering av underskrivet markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad och Oscar Properties Förvaltning AB 2017-09-25 Utgående