Diarienummer KS-0451/2016
Titel Medborgarförslag - Jag har ett medborgarförslag om att ett nytt ute gym borde byggas i centrala Sundbyberg.
Startdatum 2016-09-05
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-04-25
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-09-05 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Jag har ett medborgarförslag om att ett nytt ute gym borde byggas i centrala Sundbyberg. 2016-09-05 Inkommande Visa dokumentet
Fil som beskriver medborgarförslaget 2016-09-05 Inkommande PUL
Fil som beskriver medborgarförslaget 2016-09-05 Inkommande PUL
Fil som beskriver medborgarförslaget 2016-09-05 Inkommande PUL
Fil som beskriver medborgarförslaget 2016-09-05 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2016 - Medborgarförslag - Jag har ett medborgarförslag om att ett nytt ute gym borde byggas i centrala Sundbyberg. 2016-10-03 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2016 - Medborgarförslag - Jag har ett medborgarförslag om att ett nytt ute gym borde byggas i centrala Sundbyberg. 2016-10-07 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 12 december 2016 - Svar på medborgarförslag - Jag har ett medborgarförslag om att ett nytt ute gym borde byggas i centrala Sundbyberg 2016-12-20 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 12 december 2016 - Svar på medborgarförslag - Jag har ett medborgarförslag om att ett nytt ute gym borde byg 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av beslut från Kommunfullmäktige 2017-02-27 Utgående Visa fil
1, 2