Diarienummer KS-0450/2016
Titel Medborgarförslag - Multifriidrottshall Gesällvägen och Östra Madenvägen där man vill bygga 700 bostäder!
Startdatum 2016-09-05
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-19
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-09-05 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Multifriidrottshall Gesällvägen och Östra Madenvägen där man vill bygga 700 bostäder! 2016-09-05 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2016 - Medborgarförslag - Multifriidrottshall Gesällvägen och Östra Madenvägen där man vill bygga 700 bostäder! 2016-10-03 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och besvarande 2016-10-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2017 - Svar på medborgarförslag - Multifriidrottshall Gesällvägen och Östra Madenvägen där man vill bygga 700 bostäder! 2017-03-15 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2017 - Svar på medborgarförslag - Multifriidrottshall Gesällvägen och Östra Madenvägen där man vill 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag till kultur- och fritidsnämnden 2017-04-19 Utgående Visa dokumentet