Diarienummer KS-0448/2017
Titel Medborgarförslag - Förslag på hur man kan koppla ihop Hallonbergen, Ör, Golfängarna med centrala Sundbyberg.
Startdatum 2017-05-19
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument