Diarienummer KS-0446/2016
Titel Namnsättning av kvarter, gator, torg, platser och parker inom del av norra Rissne
Startdatum 2016-09-02
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-19
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Namnsättning av kvarter, gator, torg, platser och parker inom del av norra Rissne 2016-09-02 Utgående Visa fil
1, 2
Illustration 01 2016-09-09 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 oktober 2016 - Namnsättning av kvarter, gator, torg, platser och parker inom del av norra Rissne 2016-10-11 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 oktober 2016 - Namnsättning av kvarter, gator, torg, platser och parker inom del av norra Rissne 2016-10-14 Utgående Visa fil
1, 2
Namnsättning av kvarter, gator, torg, platser och parker inom del av fastigheten Sundbyberg 2:26 i norra Rissne 2017-01-04 Utgående Visa fil
1, 2
illustration 01 2017-01-11 Upprättat Visa dokumentet
Rådfrågning avseende namnsättning av kvarter, gator, torg, platser och parker inom del av norra Rissne 2017-03-07 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Namnsättning av kvarter, gator, torg, platser och parker inom del av fastigheten Sundbyberg 2:26 i norra Rissne 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Namnsättning av kvarter, gator, torg, platser och parker inom del av fastigheten Sundbyberg 2:26 i norra Rissne 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om namnsättning av kvarter, gator, torg, platser och parker inom del av fastigheten Sundbyberg 2:26 i norra Rissne 2017-06-19 Utgående Visa fil
1, 2