Diarienummer KS-0444/2017
Titel Köpekontrakt mellan Sundbybergs stad och Fortifikationsverket angående del av fastigheten Sundbyberg 2:26, vid Rissneleden i Norra Rissne .
Startdatum 2017-05-18
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument