Diarienummer KS-0444/2016
Titel Riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark i Sundbyberg
Startdatum 2016-09-02
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-16
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Information om det pågående arbetet med revidering av grönytefaktor i samband med framtagande av ny översiktsplan. 2016-09-02 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 19 september 2016 - Framtagande av grönplan och grönytefaktor för Sundbyberg. 2016-09-21 Upprättat Visa dokumentet
Riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark - Remissversion 2017-05-03 Upprättat Visa dokumentet
Information om förslag till riktlinjer för grönytefaktor i Sundbybergs stad 2017-03-13 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 20 april 2017 - Framtagande av grönplan och grönytefaktor för Sundbyberg. 2017-04-24 Upprättat Visa dokumentet
Bilaga till riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark 2017-05-05 Upprättat Visa dokumentet
Remittering av riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark 2017-05-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Beslutsunderlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Svar på remiss - Sundbybergs stads riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark 2017-06-09 Inkommande Visa fil
1, 2
Y1. Yttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2017-06-09 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Y2. Yttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-06-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Remittering av riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark till Sundbyberg Avfall och Vatten AB för yttrande senast den 15 september 2017 2017-07-18 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark 2017-07-25 Upprättat Visa dokumentet
Bilaga till riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark 2017-07-25 Upprättat Visa dokumentet
Redogörelse av inkomna synpunkter efter remittering av riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark 2017-07-25 Upprättat Visa dokumentet
Information om riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark 2017-07-25 Utgående
Riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark i Sundbyberg 2017-07-25 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Y3. Yttrande från Sundbybergs stadshus AB 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 18 september 2017 - Riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark i Sundbyberg 2017-09-18 Upprättat Visa dokumentet
Sverigedemokraternas skrivelse den 16 oktober 2017 2017-10-18 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2017 - Riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark i Sundbyberg 2017-10-18 Upprättat Visa dokumentet
Sverigedemokraternas skrivelse den 30 oktober 2017 2017-10-30 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark i Sundbyberg 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Bilaga till antagna Riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark 2017-11-13 Upprättat Visa dokumentet
Antagna Riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark 2017-11-13 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av antagna Riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark i Sundbyberg 2017-11-16 Utgående Visa dokumentet