Diarienummer KS-0442/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Kommunerna i Stockholms län (KSL) om en överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län
Startdatum 2017-05-17
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-27
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Kommunerna i Stockholms län (KSL) om en överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län 2017-05-10 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Begäran om anstånd till och med den 15 september 2017 2017-05-22 Utgående Visa dokumentet
Beviljan av anstånd till och med den 15 september 2017 2017-05-22 Inkommande Visa dokumentet
Remittering av "Remiss - Inbjudan från Kommunerna i Stockholms län (KSL) om en överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län" till äldrenämnden för yttrande 2017-05-22 Utgående Visa dokumentet
Svar på remiss - Inbjudan från Kommunerna i Stockholms län (KSL) om en överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län 2017-05-22 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Kommunerna i Stockholms län (KSL) om en överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län 2017-05-22 Upprättat Visa dokumentet
Begäran om uppskov från äldrenämnden med yttrande av Remiss - Inbjudan från Kommunerna i Stockholms län (KSL) om en överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län" till äldrenämnden för yttrande 2017-05-24 Inkommande Visa dokumentet
Svar på äldrenämnden begäran om uppskov 2017-05-24 Utgående Visa dokumentet
Förlängd svarstid ang remiss: Förslag till överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län 2017-06-12 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Äldrenämndens delegationsbeslut på remiss - Yttrande över remiss från KSL 2017-08-22 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Kommunerna i Stockholms län (KSL) om en överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län 2017-09-13 Upprättat Visa dokumentet
Undertecknat svar på remiss - Inbjudan från Kommunerna i Stockholms län (KSL) om en överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län 2017-09-15 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Sundbyberg stads svar på remiss - Inbjudan från Kommunerna i Stockholms län (KSL) om en överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län 2017-09-15 Utgående Visa fil
1, 2