Diarienummer KS-0441/2014
Titel Detaljplan för påbyggnation av bostäder på fastigheten FRANSTORP 1 och ändrad användning för del av Sundbyberg 2:4, Franstorpsvägen i Lilla Alby, Sundbyberg
Startdatum 2014-09-04
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Begäran om planändring för kvarteret Franstorp 1 i centrala Sundbyberg - Detaljplan 2014-04-30 Inkommande Visa dokumentet
Begäran om planändring för kvarteret Franstorp 1 i centrala Sundbyberg - Komplettering till planändringen 2014-08-05 Inkommande Visa dokumentet
Begäran om planändring för kvarteret Franstorp 1, Franstorpsvägen 11-17, i Lilla Alby 2014-09-04 Inkommande Visa dokumentet
Planuppdrag kvarteret Franstorp 1, Franstorpsvägen 11-17, i Lilla Alby 2014-09-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Begäran om planändring för kvarteret Franstorp 1 i centrala Sundbyberg - Informationspunkt på kommunstyrelsens exploateringsutskotts sammanträde den 8 december 2014 2014-12-08 Upprättat
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploateringsutskotts sammanträde den 8 december 2014 - Planuppdrag kvarteret Franstorp 1 i centrala Sundbyberg, Franstorpsvägen 11-17 2014-12-10 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 19 januari 2015 - Planuppdrag kvarteret Franstorp 1, Franstorpsvägen 11-17, i Lilla Alby 2015-01-23 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 19 januari 2015 till projektledare samt till planchef 2015-01-27 Utgående Visa fil
1, 2
Brev från BRF Franstorpsvägen 11-17 2015-05-12 Inkommande Visa dokumentet
Fastighetsförteckning 2015-12-28 2016-01-04 Inkommande Visa dokumentet
Planavtal 2015-09-30 Upprättat Visa dokumentet
Planbeskrivning - samrådshandling 2017-01-26 Upprättat Visa dokumentet
Detaljplan för påbyggnation av bostäder på fastigheten FRANSTORP 1 och ändrad användning för del av Sundbyberg 2:4, Franstorpsvägen i Lilla Alby, Sundbyberg - beslut om samråd 2017-03-06 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Beräkning grönytefaktor_08032017 2017-03-09 Upprättat Visa dokumentet
Planförslag för Franstorp, Sundbyberg 23022017 2017-03-09 Upprättat Visa dokumentet
Sammanställning av parkeringsbehov och hyresavtal 2017-03-09 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Plankarta - samrådshandling 2017-03-21 Upprättat Visa dokumentet
Solstudie- samrådshandling 2017-03-27 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 20 april 2017 - Detaljplan för påbyggnation av bostäder på fastigheten FRANSTORP 1 och ändrad användning för del av Sundbyberg 2:4, Franstorpsvägen i Lilla 2017-04-24 Upprättat Visa dokumentet
Fastighetsförteckning - Samrådshandling 2017-04-26 Inkommande Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om samråd per post enligt sändlista 2017-04-28 Utgående
Expediering av underrättelse om samråd per e-post för detaljplan för påbyggnation av bostäder på fastigheten Franstorp 1 och del av Sundbyberg 2:4, Franstorpsvägen i Lilla Alby 2017-05-02 Utgående Visa fil
1, 2
S1. Samrådsyttrande från Luftfartsverket 2017-05-06 Inkommande Visa fil
1, 2
S2. Samrådsyttrande från Ellevio AB 2017-05-08 Inkommande Visa fil
1, 2
S3. Samrådsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2017-05-09 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Kultur- och fritidsnämndens begäran om anstånd med att översända svar på remiss för Franstorp 1 2017-05-10 Inkommande Visa fil
1, 2
S4. Samrådsyttrande från Sollentuna kommun 2017-05-10 Inkommande Visa dokumentet
S5. Samrådsyttrande från Stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-05-12 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
S6. Samrådsyttrande från Förskolenämnden 2017-05-12 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
S7. Samrådsyttrande från Grundskole- och gymnasienämnden 2017-05-12 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
S8. Samrådsyttrande från Stockholms stads stadsbyggnadskontor 2017-05-15 Inkommande Visa fil
1, 2
S9. Samrådsyttrande från Lantmäteriet 2017-05-17 Inkommande Visa fil
1, 2
S10. Samrådsyttrande från DHR Sundbybergsavdelningen 2017-05-22 Inkommande Visa fil
1, 2
S11. Samrådsyttrande från Svenska Kraftnät 2017-05-23 Inkommande Visa fil
1, 2
S12. Samrådsyttrande från Trafikverket 2017-05-24 Inkommande Visa fil
1, 2
S13. Samrådsyttrande från Norrenergi AB 2017-05-24 Inkommande Visa fil
1, 2
S14. Samrådsyttrande från Vattenfall Eldistribution AB 2017-05-26 Inkommande Visa fil
1, 2
S15. Samrådsyttrande från Länsstyrelsen 2017-05-29 Inkommande Visa dokumentet
S16. Samrådsyttrande från boende 2017-05-29 Inkommande PUL
S17. Samrådsyttrande från privatperson 2017-05-30 Inkommande PUL
S18. Samrådsyttrande från BRF Landmärket 2017-05-30 Inkommande Visa fil
1, 2
S19. Samrådsyttrande från privatperson 2017-05-30 Inkommande PUL
S20. Samrådsyttrande från Sundbyberg Avfall och Vatten AB SAVAB) 2017-05-31 Inkommande Visa fil
1, 2
S21. Samrådsyttrande från Brf Apoteket 2017-05-31 Inkommande Visa fil
1, 2
S22. Samrådsyttrande från Skanova 2017-05-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S23. Samrådsyttrande från Stockholms läns landsting (SLL) Trafikförvaltningen 2017-05-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
S24. Samrådsyttrande från boende 2017-05-31 Inkommande PUL
S25. Samrådsyttrande från Storstockholms brandförsvar 2017-05-31 Inkommande Visa fil
1, 2
S26. Samrådsyttrande från kultur- och fritidsnämnden 2017-06-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Solstudie 2017-08-11 Inkommande Visa fil
1, 2
Reviderade rítningar avseende fasader och sektioner från Tyréns 2017-08-11 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över påbyggnad av fastigheten Franstorp 1 2017-09-29 Inkommande Visa fil
1, 2