Diarienummer KS-0440/2017
Titel Medborgarförslag - Riv nuvarande is/curlinghall och bygg nytt på samma plats
Startdatum 2017-05-17
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument