Diarienummer KS-0437/2017
Titel Överlåtelse av fastigheten Bollspelaren 1 i Hallonbergen till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB
Startdatum 2017-05-16
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Överlåtelse av fastigheten Bollspelaren 1 i Hallonbergen till dotterdotterbolag inom Lokalfastigheter i Sundbyberg AB 2017-06-12 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från Sundbybergs stadshus AB:s sammanträde 14 juni 2017 - Ställningstagande av överlåtelse av fastigheten Bollspelaren 1 i Hallonbergen till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB 2017-06-15 Inkommande Visa fil
1, 2
Vänsterpartiets skrivelse den 26 juni 2017 2017-06-26 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 26 juni 2017 - Överlåtelse av fastigheten Bollspelaren 1 i Hallonbergen till dotterdotterbolag inom Lokalfastigheter i Sundbyberg AB 2017-06-29 Upprättat Visa fil
1, 2
Expediering - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 26 juni 2017 - Överlåtelse av fastigheten Bollspelaren 1 i Hallonbergen till dotterdotterbolag inom Lokalfastigheter i Sundbyberg AB 2017-07-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3