Diarienummer KS-0436/2017
Titel Överlåtelse av del av Sundbyberg 2:39 i stadsdelen Ör till dotterdotterbolag inom Lokalfastigheter i Sundbyberg AB
Startdatum 2017-05-16
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Överlåtelse av del av Sundbyberg 2:39 i stadsdelen Ör till dotterdotterbolag inom Lokalfastigheter i Sundbyberg AB 2017-05-31 Utgående Visa fil
1, 2
Fastighetsöverlåtelseavtal mellan Sundbybergs kommun och Visionsbolaget S 2611 AB u.ä.t ÖR 2 AB avseende del av fastigheten Sundbyberg 2:39 2017-06-02 Upprättat Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Överlåtelse av del av Sundbyberg 2:39 i stadsdelen Ör till dotterdotterbolag inom Lokalfastigheter i Sundbyberg AB 2017-06-13 Upprättat Visa dokumentet