Diarienummer KS-0433/2017
Titel Avgifter för avskrifter, kopior med mera av allmänna handlingar
Startdatum 2017-05-15
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-04
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Avgifter för avskrifter, kopior med mera av allmänna handlingar 2017-05-15 Utgående Visa fil
1, 2
Förslag till Avgifter för avskrifter, kopior med mera av allmänna handlingar 2017-05-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Avgifter för avskrifter, kopior med mera av allmänna handlingar 2017-06-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017 - Avgifter för avskrifter, kopior med mera av allmänna handlingar 2017-06-26 Upprättat Visa dokumentet
Avgifter för avskrifter, kopior med mera av allmänna handlingar 2017-07-04 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017 - Avgifter för avskrifter, kopior med mera av allmänna handlingar 2017-07-04 Utgående Visa fil
1, 2