Diarienummer KS-0432/2017
Titel Yttrande i mål 10979-17 om laglighetsprövning enligt kommunallagen av fullmäktiges beslut den 24 april 2017 om ställningstagande till förvärv av bostadsrätter i samband med ombildande av fastigheten terränglöparen 9 i stadsdelen Hallonbergen
Startdatum 2017-05-12
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Förvaltningsrätten i Stockholms underrättelse - Jesper Wiklund ./. Sundbybergs stad angående laglighetsprövning enligt kommunallagen - mål 10979-17 fullmäktiges beslut den 24 april 2017 2017-05-12 Inkommande Visa dokumentet
Förfrågan om anstånd med yttrande i mål 10979-17 2017-05-17 Utgående Visa dokumentet
Svar på fråga om anstånd 2017-05-17 Inkommande Visa dokumentet
Yttrande i mål 10979-17 om laglighetsprövning enligt kommunallagen av fullmäktiges beslut den 24 april 2017 om ställningstagande till förvärv av bostadsrätter i samband med ombildande av fastigheten Terränglöparen 9 i stadsdelen Hallonbergen 2017-05-24 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Yttrande i mål 10979-17 om laglighetsprövning enligt kommunallagen av fullmäktiges beslut den 24 april 2017 om ställningstagande till förvärv av bostadsrätter i samband med ombildande av fastigheten terränglöparen 9 i stadsdelen Hallonbergen 2017-05-24 Upprättat Visa dokumentet
Laglighetsprövning enligt kommunallagen - beslut om inhibition 2017-05-05 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Yttrande i mål 10979-17 om laglighetsprövning enligt kommunallagen av fullmäktiges beslut den 24 april 2017 om ställningstagande till förvärv av bostadsrätter i samband med ombilda 2017-06-13 Upprättat Visa fil
1, 2
Undertecknat yttrande i mål 10979-17 om laglighetsprövning enligt kommunallagen av fullmäktiges beslut den 24 april 2017 om ställningstagande till förvärv av bostadsrätter i samband med ombildande av fastigheten terränglöparen 9 i stadsdelen Hallonbergen 2017-06-14 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Sundbybergs stads yttrande i mål nr: 10979-17, avd.33 2017-06-14 Utgående Visa fil
1, 2
Dom från Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr: 10979-17 2017-11-29 Inkommande PUL