Diarienummer KS-0431/2017
Titel Överlåtelse av fastigheterna Kasernen 2 och Kasernen 3 i stadsdelen Rissne till dotterdotterbolag inom Lokalfastigheter i Sundbyberg AB
Startdatum 2017-05-12
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Överlåtelse av fastigheterna Kasernen 2 och Kasernen 3 till dotterdotterbolag inom Lokalfastigheter i Sundbyberg AB 2017-06-12 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från Sundbybergs stadshus AB:s sammanträde 14 juni - Ställningstagande av överlåtelse av fastigheterna Kasernen 2 och Kasernen 3 i stadsdelen Rissne till dotterdotterbolag inom Lokalfastigheter i Sundbyberg AB 2017-06-15 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Vänsterpartiets skrivelse den 26 juni 2017 2017-06-26 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 26 juni 2017 - Överlåtelse av fastigheterna Kasernen 2 och Kasernen 3 till dotterdotterbolag inom Lokalfastigheter i Sundbyberg AB 2017-06-29 Upprättat Visa fil
1, 2
Expediering - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 26 juni 2017 - Överlåtelse av fastigheterna Kasernen 2 och Kasernen 3 till dotterdotterbolag inom Lokalfastigheter i Sundbyberg AB 2017-07-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3