Diarienummer KS-0431/2015
Titel Planuppdrag för att bredda Kyrkogårdsvägen, fastigheterna Sundbyberg 2:24, Sundbyberg 2:22 och Sundbyberg 2:30 i Sundbybergs stad
Startdatum 2015-07-01
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-02-10
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om planbesked för att bredda Kyrkogårdsvägen på fastigheten Sundbyberg 2:24 i Sundbybergs stad 2015-06-30 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Planuppdrag för att bredda Kyrkogårdsvägen; fastigheterna Sundbyberg 2:24, 2:22 och 2:30 i Sundbybergs stad 2015-07-01 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Preliminärt planområde 2015-07-02 Upprättat Visa dokumentet
Information inför eventuellt beslut om planuppdrag för att bredda Kyrkogårdsvägen, fastigheterna Sundbyberg 2:24, 2:22 och 2:30 i Sundbybergs stad 2015-10-28 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploateringsutskotts sammanträde den 7 december 2015 - Planuppdrag för att bredda Kyrkogårdsvägen, fastigheterna Sundbyberg 2:24, 2:22 och 2:30 i Sundbybergs stad 2015-12-16 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 18 januari 2016 - Planuppdrag för att bredda Kyrkogårdsvägen; fastigheterna Sundbyberg 2:24, 2:22 och 2:30 i Sundbybergs stad 2016-01-21 Upprättat Visa dokumentet
Tillbakadragande av planbeskedsansökan 2016-09-19 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Information om tillbakadragande av planuppdrag avseende breddning av Kyrkogårdsvägen, fastigheterna Sundbyberg 2:24, 2:22 och 2:30 i Sundbybergs stad 2016-11-03 Utgående
Tillbakadragande av planuppdrag avseende breddning av Kyrkogårdsvägen, fastigheterna Sundbyberg 2:24, Sundbyberg 2:22 och Sundbyberg 2:30 i Sundbybergs stad 2016-11-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 12 december 2016 - Planuppdrag för att bredda Kyrkogårdsvägen, fastigheterna Sundbyberg 2:24, 2:22 och 2:30 i Sundbybergs stad 2016-12-12 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 - Tillbakadragande av planuppdrag avseende breddning av Kyrkogårdsvägen, fastigheterna Sundbyberg 2:24, Sundbyberg 2:22 och Sundbyberg 2:30 i Sundbybergs stad 2017-02-07 Upprättat Visa dokumentet
Underrättelse om avslutat planuppdrag för att bredda Kyrkogårdsvägen, fastigheterna Sundbyberg 2:24, Sundbyberg 2:22 och Sundbyberg 2:30 i Sundbybergs stad 2017-02-10 Upprättat Visa fil
1, 2
Expediering av underrättelse om avslutat planuppdrag för att bredda Kyrkogårdsvägen, fastigheterna Sundbyberg 2:24, Sundbyberg 2:22 och Sundbyberg 2:30 i Sundbybergs stad 2017-02-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3