Diarienummer KS-0426/2016
Titel Avtal om inlösen berörande Kilen 1, Löfströmsvägen 1 mellan Sundbybergs stad och Fastighetsbolaget kv Kilen AB och köpeavtal berörande del av Sundbyberg 2:26, Rissneleden mellan Sundbybergs stad och Fastighetsbolaget Sadelmakaren AB.
Startdatum 2016-08-26
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-02-28
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Avtal om inlösen berörande Kilen 1, Löfströmsvägen 1 mellan Sundbybergs stad och Fastighetsbolaget kv Kilen AB och köpeavtal berörande del av Sundbyberg 2:26, Rissneleden mellan Sundbybergs stad och Fastighetsbolaget sadelmakaren AB. 2016-08-26 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Information för avtal om inlösen berörande Kilen 1, Löfströmsvägen och köpekontrakt berörande del av Sundbyberg 2:26, Rissneleden. 2016-08-26 Utgående
Köpeavtal avseende del av Sundbyberg 2:26 i Rissneleden, Rissneleden mellan Sundbybergs stad och Fastighetsbolaget Sadelmakaren AB. 2016-09-12 Upprättat Visa dokumentet
Avtal om inlösen avseende Kilen 1, Löfströmsvägen i centrala Sundbyberg, mellan Sundbybergs stad och Fastighetsbolaget kv Kilen AB. 2016-09-12 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 19 september 2016 - Avtal om inlösen berörande Kilen 1, Löfströmsvägen 1 mellan Sundbybergs stad och Fastighetsbolaget kv Kilen AB och köpeavtal berörande d 2016-09-21 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 oktober 2016 - Avtal om inlösen berörande Kilen 1, Löfströmsvägen 1 mellan Sundbybergs stad och Fastighetsbolaget kv Kilen AB och köpeavtal berörande del av Sundbyberg 2:26, Rissneleden mellan 2016-10-11 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2016 - Avtal om inlösen berörande Kilen 1, Löfströmsvägen 1 mellan Sundbybergs stad och Fastighetsbolaget kv Kilen AB och köpeavtal berörande del av Sundbyberg 2:26, Rissneleden mell 2016-11-01 Upprättat Visa dokumentet
Avtal om inlösen berörande Kilen 1, mellan Sundbybergs stad och Fastighetsbolaget kv Kilen AB och köpeavtal berörande del av Sundbyberg 2:26, Rissneleden mellan Sundbybergs stad och Fastighetsbolaget Sadelmakaren AB. 2016-11-08 Upprättat Visa fil
1, 2, 3, 4
Expedierat avtal om inlösen berörande Kilen 1, mellan Sundbybergs stad och Fastighetsbolaget kv Kilen AB och köpeavtal berörande del av Sundbyberg 2:26, Rissneleden mellan Sundbybergs stad och Fastighetsbolaget Sadelmakaren AB. 2016-11-11 Utgående
Avtal om inlösen berörande Kilen 1, Löfströmsvägen 1 mellan Sundbybergs stad och A Lundgren Smide AB. 2016-12-21 Utgående Visa fil
1, 2
Avtal om inlösen berörande Kilen 1, Löfströmsvägen 1 mellan Sundbybergs stad och A Lundgren Smide AB. 2017-01-03 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 - Avtal om inlösen berörande Kilen 1, Löfströmsvägen 1 mellan Sundbybergs stad och A Lundgren Smide AB. 2017-02-07 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 - Avtal om inlösen berörande Kilen 1, Löfströmsvägen 1 mellan Sundbybergs stad och A Lundgren Smide AB. 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Avtal om inlösen berörande Kilen 1, Löfströmsvägen 1 mellan Sundbybergs stad och A Lundgren Smide AB 2017-02-27 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av avtal om inlösen berörande Kilen 1 mellan Sundbybergs stad och A Lundgren Smide AB 2017-02-28 Utgående Visa dokumentet