Diarienummer KS-0425/2017
Titel Tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 för Sundbybergs stad
Startdatum 2017-05-09
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-13
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Protokollsutdrag från familjerättsnämndens sammanträde den 4 maj 2017 - Budgetuppföljning per mars 2017-05-08 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsunderlag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 4 maj 2017 - Tertialrapport 1 med helårsprognos per den sista april 2017-05-08 Inkommande Visa fil
1, 2
Tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 för Sundbybergs stad 2017-05-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Beslutsunderlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Stadsmiljö- och tekniska nämndens tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 2017-05-12 Inkommande Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 22 maj 2017 - Tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 2017-05-12 Inkommande Visa dokumentet
Beslutsunderlag inför förskolenämndens sammanträde den 22 maj 2017 - Tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 2017-05-12 Inkommande Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Tertialrapport 1 2017 2017-05-12 Inkommande Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför sammanträde i äldrenämnden - Tertialrapport 1 och helårsprognos 2017 för äldrenämnden 2017-05-15 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollutdrag från äldrenämndens sammanträde den 18 maj 2017 - Tertialrapport 1 och helårsprognos 2017 för äldrenämnden 2017-05-18 Inkommande Visa dokumentet
Beslutsunderlag inför social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 30 maj 2017 - Tertialrapport 1 med helårsprognos per den sista april 2017 2017-05-19 Inkommande Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför Sundbybergs stadshus ABs styrelsesammanträde den 30 maj 2017 - Sundbybergs stadshus AB - Tertial 1 2017-05-24 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsudrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 22 maj 2017 - Tertialrapporter 1 med helårsprognos 2017 2017-05-30 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 2017-05-30 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 30 maj 2017 - Tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 2017-05-30 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 för Sundbybergs stad 2017-06-01 Upprättat Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 för Sundbybergs stad 2017-06-13 Upprättat Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från Sundbybergs stadshus AB:s sammanträde 30 maj 2017 - Tertial 1 och prognos 1 2017 2017-06-19 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Vänsterpartiets skrivelse den 26 juni 2017 2017-06-26 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017 - Tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 för Sundbybergs stad 2017-06-26 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017 - Tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 för Sundbybergs stad 2017-07-03 Utgående Visa fil
1, 2