Diarienummer KS-0423/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Västernorrlands län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för PEMA
Startdatum 2017-05-09
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-08-08
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Västernorrlands län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för PEMA 2017-05-08 Inkommande Visa fil
1, 2
Svar på Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Västernorrlands län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för PEMA 2017-05-09 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Västernorrlands län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för PEMA 2017-05-09 Upprättat Visa dokumentet
Undertecknat svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Västernorrlands län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för PEMA 2017-05-16 Upprättat Visa dokumentet
Expedierig av svar på remiss med dnr: 1017-17 2017-05-16 Utgående Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 15 maj 2017 2017-05-15 Inkommande
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Svar på Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Västernorrlands län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för PEMA 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Beslut om tillstånd till kameraövervakning med drönare 2017-07-07 Inkommande Visa fil
1, 2