Diarienummer KS-0421/2017
Titel Omflyttning och nybyggnation av skol- och förskoleverksamhet i Rissne
Startdatum 2017-05-08
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Inriktningsbeslut för omflyttning och nybyggnation av skol- och förskoleverksamhet i Rissne 2017-05-08 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Inriktningsbeslut för omflyttning och nybyggnation av skol- och förskoleverksamhet i Rissne 2017-06-13 Upprättat Visa fil
1, 2, 3