Diarienummer KS-0417/2016
Titel Detaljplan för omgestaltning av Enköpingsvägen för del av fastigheterna Sundbyberg 2:26, 2:30, 2:40 och 2:42
Startdatum 2016-08-22
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 maj 2015 - Planuppdrag för del av fastigheterna Sundbyberg 2:26, 2:30, 2:40 och 2:42 omgestaltning av Enköpingsvägen 2016-08-22 Upprättat Visa dokumentet
Information om dialog inför Enköpingsvägens omvandling till stadsgata. 2016-08-26 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 19 september 2016 - Detaljplan för omgestaltning av Enköpingsvägen för del av fastigheterna 2:26, 2:30, 2:40 och 2:42 2016-09-21 Upprättat Visa dokumentet
Information om genomförd dialog inför omgestaltning av Enköpingsvägen till stadsgata för del av fastigheterna 2:26, 2:30, 2:40 och 2:42 2017-01-19 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 13 februari 2017 - Detaljplan för omgestaltning av Enköpingsvägen för del av fastigheterna 2:26, 2:30, 2:40 och 2:42 2017-02-13 Upprättat Visa dokumentet
Underlag inför justering av riskklassning Enköpingsvägen 2015-08-25 Utgående Visa fil
1, 2
Beslut från Länsstyrelsen i Stockholm - Enköpingsvägen i Solna och Sundbyberg upphör att vara rekommenderad väg för transport med farligt gods 2015-11-06 Inkommande Visa fil
1, 2