Diarienummer KS-0414/2017
Titel Förvärv av fastigheten Sundbyberg Albygården 1 ”Ahlby säteri”, Albygatan 124
Startdatum 2017-05-05
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Förvärv av fastigheten Sundbyberg Albygården 1 ”Ahlby säteri”, Albygatan 124 2017-05-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Fastighetsöverlåtelseavtal mellan Karl Anders Lennart Ehrenlood samt Marianne Astrid Ehrenlood och Sundbybergs kommun avseende fastigheten Sundbyberg Albygården 1 2017-05-10 Upprättat PUL
Värderingsutlåtande avseende Sundbyberg Albygården 1 2017-05-10 Inkommande PUL
Teknisk statusbesiktning - Sundbyberg Albygården 1 2017-05-10 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 15 maj 2017 2017-05-15 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Förvärv av fastigheten Sundbyberg Albygården 1 ”Ahlby säteri”, Albygatan 124 2017-05-17 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Vänsterpartiets skrivelse den 29 maj 2017 2017-05-29 Inkommande Visa dokumentet
Undertecknat fastighetsöverlåtelseavtal mellan Karl Anders Lennart Ehrenlood samt Marianne Astrid Ehrenlood och Sundbybergs kommun avseende fastigheten Sundbyberg Albygården 1 2017-06-01 Inkommande PUL
Komplettering av värderingsutlåtande avseende Sundbyberg Albygården 1 2017-06-01 Inkommande PUL
Mejlkorrespondens angående utbetalning av handpenning Alby Säteri 2017-06-01 Utgående PUL
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Förvärv av fastigheten Sundbyberg Albygården 1 ”Ahlby säteri”, Albygatan 124 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Likvidavräkning 2017-12-14 Upprättat PUL