Diarienummer KS-0414/2016
Titel Medborgarförslag - Markering mellan gång- och cykelbana blir säkrare väg till skolan för barnen.
Startdatum 2016-08-18
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-06
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-08-18 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Markering mellan gång- och cykelbana blir säkrare väg till skolan för barnen. 2016-08-18 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2016 - Medborgarförslag - Markering mellan gång- och cykelbana blir säkrare väg till skolan för barnen. 2016-10-03 Upprättat Visa dokumentet
Expediering medborgarförslag - Markering mellan gång- och cykelbana 2016-10-06 Utgående Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Medborgarförslag - Markering mellan gång- och cykelbana blir 2017-05-12 Inkommande Visa fil
1, 2
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslut vid sammanträdet den 23 maj 2017 - Medborgarförslag - Markering mellan gång- och cykelbana 2017-05-30 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017, § 275 - Medborgarförslag - Markering mellan gång- och cykelbana blir säkrare väg till skolan för barnen 2017-06-26 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017, § 275 - Medborgarförslag - Markering mellan gång- och cykelbana blir säkrare väg till skolan för barnen 2017-07-05 Utgående Visa fil
1, 2