Visa ärende

Diarienummer KS-0413/2022
Titel Underrättelse från länsstyrelsen Stockholm- Beslut om byggnadsminnesförklaring - delgivning av beslut den 16 juni 2022 i ärendenummer 432-23625-2016 avseende Marabouparken, Sundbybergs kommun
Startdatum 2022-07-06
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Beslut om byggnadsminnesförklaring - delgivning av beslut den 16 juni 2022 i ärendenummer 432-23625-2016 avseende Marabouparken, Sundbybergs kommun 2022-06-17 Inkommande Visa fil
1, 2
Mottagningsbekräftelse av beslut 2022-06-20 Utgående Visa dokumentet
Överklagan av Länsstyrelsen i Stockholms beslut från 2022-06-16 med ärendebeteckning 432-23625-2016 Upprättat Visa dokumentet
Beslut om överklagande av Länsstyrelsen i Stockholms beslut den 16 juni 2022 gällande byggnadsminnesförklaring av Marabouparken samt befullmäktigande av ombud Utgående Visa fil
1, 2
Förfrågan från länsstyrelsen om behörig företrädare för kommunen 2022-07-04 Inkommande Visa dokumentet
Mottagningsbekräftelse - Länsstyrelsen Stockholms beslut den 16 juni 2022 om byggnadsminnesförklaring av Marabouparken, på fastigheterna Eken 3, 14 (del av) och 15 , Sundbybergs kommun 2022-07-07 Utgående Visa fil
1, 2
Överklagande av Byggnadsminnesförklaring Ärende: 432-23625-2016 2022-07-07 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Re: Fråga om delegationsbeslut om överklagan av länsstyrelsens beslut om att byggnadsminnesförklara Marabouparken 2022-07-07 Inkommande Visa dokumentet
Bekräftelse från förvaltningsrätten att de mottagit överklagande. Stockholm FR 14617-22 Aktbil 6.pdf Inkommande Visa dokumentet
Beviljad förlängning för kompletteringar 2022-08-01 Inkommande Visa dokumentet
Yttrande i mål nr 14617–22 i Förvaltningsrätten i Stockholm angående kulturminnen Sundbybergs stad ./. Länsstyrelsen i Stockholms län Upprättat Visa fil
1, 2, 3, 4
Sundbybergs stads kompletteringar i mål nr 14617–22 i Förvaltningsrätten i Stockholm angående kulturminnen 2022-08-31 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
SV: Sundbybergs stads kompletteringar i mål nr 14617–22 i Förvaltningsrätten i Stockholm angående kulturminnen 2022-08-31 Inkommande Visa dokumentet
Brev från Förvaltningsrätten i Stockholm i 14617-22 2022-10-10 Inkommande Visa fil
1, 2
Begäran om anstånd 2022-10-18 Utgående Visa dokumentet
Anstånd beviljat 221115 Inkommande Visa dokumentet
Yttrande i mål nr 14617-22 angående byggnadsminnesförklaring av Marabouparken Upprättat Visa dokumentet
Sundbybergs stads yttrande i mål nr 14617-22 angående byggnadsminnesförklaring av Marabouparken 2022-11-15 Utgående Visa fil
1, 2