Diarienummer KS-0413/2017
Titel Sundbybergs stads ställningstagande till Sundbyberg stadshus AB:s bildande av affärsområde för arbetet med utvecklingen av stadskärnan i Sundbybergs centrum
Startdatum 2017-05-04
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Hemställan om bildande av affärsområde för arbetet med utvecklingen av stadskärnan i Sundbybergs centrum 2017-05-03 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Sundbybergs stads ställningstagande till Sundbyberg stadshus AB:s bildande av affärsområde för arbetet med utvecklingen av stadskärnan i Sundbybergs centrum 2017-05-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Sundbybergs stads ställningstagande till Sundbyberg stadshus AB:s bildande av affärsområde för arbetet med utvecklingen av stadskärnan i Sundbybergs centrum 2017-05-17 Upprättat Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Sundbybergs stads ställningstagande till Sundbyberg stadshus AB:s bildande av affärsområde för arbetet med utvecklingen av stadskärnan i Sundbybergs centrum 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 till Sundbybergs stadshus AB 2017-06-07 Utgående Visa fil
1, 2